61-3-4

2016/61/3-4

ISSN : 0036-5351
Vedoucí redaktor : Mgr. Kateřina Spurná, Ph.D.

K 160. výročí úmrtí Karla Havlíčka Borovského

ks

Úvod

„Síla země založena narolnictví vždy spočívá pevněji než na fabrikách, skrze které se, když neslušně rozmnoženy budou, jenom velký počet nastávajících žebráků v zemi zahnízdí“ Nemoci středoevropské modernizace v rakouské předbřeznové a revoluční žurnalistice jako diskurzivní krajina

This article is devoted to an early discussion of pauperism and the social question in the early stage of Central European industrialisation on the pages of periodicals of the Habsburg Monarchy with an emphasis on Czech journalism. The authors attempt to follow the development of the discussion from…

Karel Havlíček v novější odborné literatuře

Based on an analysis of monographs and the main scientific studies devoted to Karel Havlíček, the article aims to present the basic topics and directions of research on Karel Havlíček while drawing attention to professional desiderata. It deals with Havlíček’s monumental biography by Karel Kazbunda,…