„Síla země založena narolnictví vždy spočívá pevněji než na fabrikách, skrze které se, když neslušně rozmnoženy budou, jenom velký počet nastávajících žebráků v zemi zahnízdí“ Nemoci středoevropské modernizace v rakouské předbřeznové a revoluční žurnalistice jako diskurzivní krajina

Stránky 9–26
DOI 10.1515/amnpsc-2017-0025
Klíčová slova pauperism – social question – pre-March (Vormärz) journalism – Karel Havlíček Borovský – early labour movement
Typ článku Recenzovaný článek
Citace MĚŘIČKA, Matěj a RAŠKA, Jakub. „Síla země založena narolnictví vždy spočívá pevněji než na fabrikách, skrze které se, když neslušně rozmnoženy budou, jenom velký počet nastávajících žebráků v zemi zahnízdí“ Nemoci středoevropské modernizace v rakouské předbřeznové a revoluční žurnalistice jako diskurzivní krajina. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum. Praha: Národní muzeum, 2016, 61(3-4), 9–26. DOI: https://doi.org/10.1515/amnpsc-2017-0025. ISSN 0036-5351. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/amnphl/61-3-4/sila-zeme-zalozena-narolnictvi-vzdy-spociva-pevneji-nez-na-fabrikach-skrze-ktere-se-kdyz-neslusne-rozmnozeny-budou-jenom-velky-pocet-nastavajicich-zebraku-v-zemi-zahnizdi-nemoci-stredoevropske-modernizace-v-rakouske-predbreznove-a-revolucni-zurnalistice-jako-diskurzivni-krajina
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum | 2016/61/3-4

This article is devoted to an early discussion of pauperism and the social question in the early stage of Central European industrialisation on the pages of periodicals of the Habsburg Monarchy with an emphasis on Czech journalism. The authors attempt to follow the development of the discussion from the beginning of the 1830s until the collapse of the revolution of 1848. They pay attention to the semantic dynamics of the terms and discourse that were used in connection with mass poverty, as well as the foreign models that contributed to the specific expression of ideas of the causes of the social question and its solutions. The paper studies the development of mass poverty representation at the time from the general Romantic rejection of the modernisation process to proposals for solutions to the social question, which had already been formulated on the basis of affiliation to a political group.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím