Druhý život Mistra Jana Husa a husitství v české a světové hudbě v letech 1800-1848 / The Second Life of Master Jan Hus and Hussitism in the Music of the Czech Lands and Around the World from 1800 to 1848

Pages 119-150
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2015/7/1-2

Full Text of the Article

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím