Víte, co je Áo dài? Tyto tradiční vietnamské šaty a mnohé další předměty si ukážeme v prvním výstavním sále, který nám bude připomínat ulici Hanoje. Povíme si také o tom, kde Vietnam leží a jaká je jeho historie. Poslechneme si rozhovory se zástupci vietnamské komunity v České republice a dotkneme se tématu stereotypizace.

Objednávky: npm.vzdelavani@nm.cz

Vzdělávací oblast: Dějepis, Výchova k občanství

Klíčová slova: Vietnam, vietnamská komunita, stereotypy

Výstupy žák: Seznámí se s rozmanitostí jiné kultury, má představu o životě ve Vietnamu a jeho specifikách, dokáže vysvětlit, co je stereotyp


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma