Během lektorovaného programu si nejprve prohlédneme výstavu Vietnam blízký a vzdálený. Povíme si, co je pro nás blízké a co vzdálené. Pokusíme se najít odpověď na otázku, jak se stalo, že v České republice je početná vietnamská minorita. Ukážeme si předměty pocházející z Vietnamu a na základě nich si vysvětlíme, jak se tam žilo a žije. Popíšeme si, jak Vietnamci slaví nejdůležitější svátek: Nový rok (Tết). Následně se přesuneme do výtvarné dílny, inspirujeme se výzdobou z oslav Nového roku a vytvoříme si něco na památku.

Objednávky: npm.vzdelavani@nm.cz

Vzdělávací oblast: Dějepis, Výtvarná výchova, Výchova k občanství

Klíčová slova: Asie, Vietnam, vietnamská komunita

Výstupy žák: Seznámí se s rozmanitostí jiné kultury, má představu o životě ve Vietnamu a jeho specifikách, trénuje výtvarné dovednosti


Cílová skupina
Mateřská škola, 1. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
MŠ 500 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma, ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma