Unikátní obol mrtvých. Nález denáru Boleslava II. na pohřebišti v západouherském Ikerváru / Unique obolus mortuorum. A denier struck under Boleslaus II and found at the burial site in Ikervár (west Hungary)

Stránky 12-21
Citace POLANSKÝ, Luboš. Unikátní obol mrtvých. Nález denáru Boleslava II. na pohřebišti v západouherském Ikerváru / Unique obolus mortuorum. A denier struck under Boleslaus II and found at the burial site in Ikervár (west Hungary). Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2015, 70(1-2), 12-21. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/70-1-2/unikatni-obol-mrtvych-nalez-denaru-boleslava-ii-na-pohrebisti-v-zapadouherskem-ikervaru-unique-obolus-mortuorum-a-denier-struck-under-boleslaus-ii-and-found-at-the-burial-site-in-ikervar-west-hungary
Numismatické listy | 2015/70/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím