Revize souboru mincí nalezených při archeologickém výzkumu v letech 1983–1984 v Pekařské ulici v Olomouci / Revision of a coin group found during archaeological excavations in Pekařská St. in Olomouc in 1983–1984

Stránky 22-54
Citace BLÁHA, Josef , LUKAS, Jiří a VIDEMAN, Jan . Revize souboru mincí nalezených při archeologickém výzkumu v letech 1983–1984 v Pekařské ulici v Olomouci / Revision of a coin group found during archaeological excavations in Pekařská St. in Olomouc in 1983–1984. Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2015, 70(1-2), 22-54. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/70-1-2/revize-souboru-minci-nalezenych-pri-archeologickem-vyzkumu-v-letech-19831984-v-pekarske-ulici-v-olomouci-revision-of-a-coin-group-found-during-archaeological-excavations-in-pekarska-st-in-olomouc-in-19831984
Numismatické listy | 2015/70/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím