Nález benátské mince z 13. století na Dómském návrší v Olomouci / The 13th-century Venetian coin found on the Cathedral Hill in Olomouc

Stránky 55-61
Citace HLUBEK, Lukáš a ZAORAL, Roman. Nález benátské mince z 13. století na Dómském návrší v Olomouci / The 13th-century Venetian coin found on the Cathedral Hill in Olomouc. Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2015, 70(1-2), 55-61. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/70-1-2/nalez-benatske-mince-z-13-stoleti-na-domskem-navrsi-v-olomouci-the-13th-century-venetian-coin-found-on-the-cathedral-hill-in-olomouc
Numismatické listy | 2015/70/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím