K mincovnictví císaře a krále Františka II./I. (1792–1835) / Remarks about the coinage of Emperor and King Franz II/I (1792–1835)

Stránky 62-81
Citace LANGR, Josef a RICHTERA, Lukáš. K mincovnictví císaře a krále Františka II./I. (1792–1835) / Remarks about the coinage of Emperor and King Franz II/I (1792–1835). Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2015, 70(1-2), 62-81. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/70-1-2/k-mincovnictvi-cisare-a-krale-frantiska-ii-i-17921835-remarks-about-the-coinage-of-emperor-and-king-franz-ii-i-17921835
Numismatické listy | 2015/70/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím