Zlatá Manfrediniho medaile ke korunovaci císaře Ferdinanda v Miláně roku 1838 /Gold medal by Manfredini celebrating coronation of the Emperor Ferdinand in Milan in 1838

Stránky 148-152
Citace KLEISNER, Tomáš. Zlatá Manfrediniho medaile ke korunovaci císaře Ferdinanda v Miláně roku 1838 /Gold medal by Manfredini celebrating coronation of the Emperor Ferdinand in Milan in 1838. Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2013, 68(3-4), 148-152. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/68-3-4/zlata-manfrediniho-medaile-ke-korunovaci-cisare-ferdinanda-v-milane-roku-1838-gold-medal-by-manfredini-celebrating-coronation-of-the-emperor-ferdinand-in-milan-in-1838
Numismatické listy | 2013/68/3-4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím