Rytina s vyobrazením podmokelského pokladu v publikaci M. A. Voigta a kritický rozbor její výpovědní hodnoty pro keltskou numismatiku /An engraving with image of the Podmokly hoard published by M. A. Voigt and critical analysis of its informat

Stránky 138-147
Citace MILITKÝ, Jiří. Rytina s vyobrazením podmokelského pokladu v publikaci M. A. Voigta a kritický rozbor její výpovědní hodnoty pro keltskou numismatiku /An engraving with image of the Podmokly hoard published by M. A. Voigt and critical analysis of its informat. Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2013, 68(3-4), 138-147. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/68-3-4/rytina-s-vyobrazenim-podmokelskeho-pokladu-v-publikaci-m-a-voigta-a-kriticky-rozbor-jeji-vypovedni-hodnoty-pro-keltskou-numismatiku-an-engraving-with-image-of-the-podmokly-hoard-published-by-m-a-voigt-and-critical-analysis-of-its-informat
Numismatické listy | 2013/68/3-4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím