Jan Otakar Španiel a vznik prvních československých mincí /Otakar Španiel and appearance of the first Czechoslovak coins

Stránky 153-160
Citace BOUBLÍK, Jan. Jan Otakar Španiel a vznik prvních československých mincí /Otakar Španiel and appearance of the first Czechoslovak coins. Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2013, 68(3-4), 153-160. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/68-3-4/jan-otakar-spaniel-a-vznik-prvnich-ceskoslovenskych-minci-otakar-spaniel-and-appearance-of-the-first-czechoslovak-coins
Numismatické listy | 2013/68/3-4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím