Pražský groš Jana Lucemburského Castelin II. 4 – vzácná varianta /The Prague grossus struck under John of Luxembourg, Castelin type no. II. 4 – rare variety

Stránky 126-128
Citace CIHLÁŘ, Jan a MACKO, Ján. Pražský groš Jana Lucemburského Castelin II. 4 – vzácná varianta /The Prague grossus struck under John of Luxembourg, Castelin type no. II. 4 – rare variety. Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2013, 68(3-4), 126-128. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/68-3-4/prazsky-gros-jana-lucemburskeho-castelin-ii-4-vzacna-varianta-the-prague-grossus-struck-under-john-of-luxembourg-castelin-type-no-ii-4-rare-variety
Numismatické listy | 2013/68/3-4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím