Pražský groš Jana Lucemburského Castelin II. 4 – vzácná varianta /The Prague grossus struck under John of Luxembourg, Castelin type no. II. 4 – rare variety

Pages 126-128
Numismatické listy | 2013/68/3-4

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím