Nález stříbrné mince sásánovského panovníka Péróze z Rohatce (okr. Hodonín) /Find of a silver coin struck under the Sasanian ruler Peroz from Rohatec (Hodonín district)..

Stránky 123-125
Citace NOVÁK, Vlastimil a JANEČEK, Ludvík. Nález stříbrné mince sásánovského panovníka Péróze z Rohatce (okr. Hodonín) /Find of a silver coin struck under the Sasanian ruler Peroz from Rohatec (Hodonín district).. Numismatické listy Praha: Národní muzeum, 2013, 68(3-4), 123-125. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/68-3-4/nalez-stribrne-mince-sasanovskeho-panovnika-peroze-z-rohatce-okr-hodonin-find-of-a-silver-coin-struck-under-the-sasanian-ruler-peroz-from-rohatec-hodonin-district
Numismatické listy | 2013/68/3-4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím