Hromadný nález hexadrachem typu Biatec a stříbrného ingotu z neznámé lokality. K otázce původu stříbra u středoevropských Keltů/ A group find of hexadrachms of the Biatec type and a silver ingot from an unknown locality. Contribution to the or

Stránky 99-122
Citace MILITKÝ, Jiří. Hromadný nález hexadrachem typu Biatec a stříbrného ingotu z neznámé lokality. K otázce původu stříbra u středoevropských Keltů/ A group find of hexadrachms of the Biatec type and a silver ingot from an unknown locality. Contribution to the or. Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2013, 68(3-4), 99-122. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/68-3-4/hromadny-nalez-hexadrachem-typu-biatec-a-stribrneho-ingotu-z-nezname-lokality-k-otazce-puvodu-stribra-u-stredoevropskych-keltu-a-group-find-of-hexadrachms-of-the-biatec-type-and-a-silver-ingot-from-an-unknown-locality-contribution-to-the-or
Numismatické listy | 2013/68/3-4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím