Hromadný nález hexadrachem typu Biatec a stříbrného ingotu z neznámé lokality. K otázce původu stříbra u středoevropských Keltů/ A group find of hexadrachms of the Biatec type and a silver ingot from an unknown locality. Contribution to the or

Pages 99-122
Numismatické listy | 2013/68/3-4

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím