Červené skvrny na zlatých mincích a možnost jejich alternativního šetrného čištění/Red stains on gold coins and possibility of their gentle removal

Pages 99-107
Numismatické listy | 2012/67/3

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím