Dosud neevidovaný šestikrejcar Leopolda I. z vratislavské mincovny/An unrecorded 6-kreuzer piece struck under Leopold I in the Breslau mint

Stránky 93-94
Citace VOJTÍŠEK, Pavel. Dosud neevidovaný šestikrejcar Leopolda I. z vratislavské mincovny/An unrecorded 6-kreuzer piece struck under Leopold I in the Breslau mint. Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2012, 67(2), 93-94. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/67-2/dosud-neevidovany-sestikrejcar-leopolda-i-z-vratislavske-mincovny-an-unrecorded-6-kreuzer-piece-struck-under-leopold-i-in-the-breslau-mint
Numismatické listy | 2012/67/2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím