Další napodobování rubních stran chmelových známek? /Continuation in copying of the reverses of the hop tokens?

Stránky 95-96
Citace CAJTHAML, Marek . Další napodobování rubních stran chmelových známek? /Continuation in copying of the reverses of the hop tokens?. Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2012, 67(2), 95-96. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/67-2/dalsi-napodobovani-rubnich-stran-chmelovych-znamek-continuation-in-copying-of-the-reverses-of-the-hop-tokens
Numismatické listy | 2012/67/2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím