Otazníky kolem početního groše Ferdinanda III. z roku 1649/Question marks raised by the counting grossus struck under Ferdinand III in 1649

Stránky 86-92
Citace NOVÁK, Emil. Otazníky kolem početního groše Ferdinanda III. z roku 1649/Question marks raised by the counting grossus struck under Ferdinand III in 1649. Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2012, 67(2), 86-92. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/67-2/otazniky-kolem-pocetniho-grose-ferdinanda-iii-z-roku-1649-question-marks-raised-by-the-counting-grossus-struck-under-ferdinand-iii-in-1649
Numismatické listy | 2012/67/2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím