Nálezy římských mincí z Jalšové a Sence. K problematice výskytu římských zlatých ražeb ze 2. poloviny 1. století na Slovensku / Finds of Roman coins from Jalšová and Senec. Contribution to appearance of the gold Roman coins of the sec

Pages 151-157
Numismatické listy | 2011/66/4

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím