Dvě dobová falza pražských grošů Karla IV. nalezená na území bývalého Litevského velkoknížectví / Two contemporary forgeries of the Prague grossi struck under Charles IV found in the territory of the former Lithuanian Grand-Duchy

Stránky 119-122
Numismatické listy | 2011/66/3

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím