Několik zajímavých pražských grošů Vladislava II. Jagelonského. Poznámky k chronologii / Some interesting Prague grossi struck under Vladislaus II Jagiello. Notes on chronology

Stránky 123-130
Citace SMĚLÝ, Tomáš a HAMPL, Pavel . Několik zajímavých pražských grošů Vladislava II. Jagelonského. Poznámky k chronologii / Some interesting Prague grossi struck under Vladislaus II Jagiello. Notes on chronology . Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2011, 66(3), 123-130. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/66-3/nekolik-zajimavych-prazskych-grosu-vladislava-ii-jagelonskeho-poznamky-k-chronologii-some-interesting-prague-grossi-struck-under-vladislaus-ii-jagiello-notes-on-chronology
Numismatické listy | 2011/66/3

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím