Dvě dobová falza pražských grošů Karla IV. nalezená na území bývalého Litevského velkoknížectví / Two contemporary forgeries of the Prague grossi struck under Charles IV found in the territory of the former Lithuanian Grand-Duchy

Pages 119-122
Numismatické listy | 2011/66/3

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím