Dvě dobová falza pražských grošů Karla IV. nalezená na území bývalého Litevského velkoknížectví / Two contemporary forgeries of the Prague grossi struck under Charles IV found in the territory of the former Lithuanian Grand-Duchy

Pages 119-122
Citation KUČERA, Lukáš . Dvě dobová falza pražských grošů Karla IV. nalezená na území bývalého Litevského velkoknížectví / Two contemporary forgeries of the Prague grossi struck under Charles IV found in the territory of the former Lithuanian Grand-Duchy . Numismatické listy. Prague: National Museum, 2011, 66(3), 119-122. ISSN 0029-6074. Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/nl/66-3/dve-dobova-falza-prazskych-grosu-karla-iv-nalezena-na-uzemi-byvaleho-litevskeho-velkoknizectvi-two-contemporary-forgeries-of-the-prague-grossi-struck-under-charles-iv-found-in-the-territory-of-the-former-lithuanian-grand-duchy
Numismatické listy | 2011/66/3

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím