Neznámý dvoutolar Rudolfa II. z pražské mincovny. Poznámky a otázky k ražbě hrubé mince na přelomu 16. a 17. století. / An unknown double-thaler struck under Rudolph II in the Prague mint. Notes and questions raised by production of trade coins at the

Pages 67-72
Numismatické listy | 2011/66/2

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím