Zlaté ražby Josefa Šejnosta (1878-1941). K 70. výročí úmrtí významného českého medailéra a sochaře. / Gold medals by Josef Šejnost (1878-1941). Contribution to the 70th death anniversary of the important Czech medal designer and sculptor.

Stránky 41-46
Citace BOHÁČ, Jiří. Zlaté ražby Josefa Šejnosta (1878-1941). K 70. výročí úmrtí významného českého medailéra a sochaře. / Gold medals by Josef Šejnost (1878-1941). Contribution to the 70th death anniversary of the important Czech medal designer and sculptor. Numismatické listy Praha: Národní muzeum, 2011, 66(1), 41-46. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/66-11/zlate-razby-josefa-sejnosta-1878-1941-k-70-vyroci-umrti-vyznamneho-ceskeho-medailera-a-sochare-gold-medals-by-josef-sejnost-1878-1941-contribution-to-the-70th-death-anniversary-of-the-important-czech-medal-designer-and-sculptor
Numismatické listy | 2011/66/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím