Literatura: Arthur Houghton -Catharine Lorber - Oliver Hoover, Seleucid Coins. A Comprehensive Catalogue I+II.

Stránky 47
Citace MAŠEK, Michal. Literatura: Arthur Houghton -Catharine Lorber - Oliver Hoover, Seleucid Coins. A Comprehensive Catalogue I+II. Numismatické listy Praha: Národní muzeum, 2011, 66(1), 47. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/66-11/literatura-arthur-houghton-catharine-lorber-oliver-hoover-seleucid-coins-a-comprehensive-catalogue-iii
Numismatické listy | 2011/66/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím