Zlaté ražby Josefa Šejnosta (1878-1941). K 70. výročí úmrtí významného českého medailéra a sochaře. / Gold medals by Josef Šejnost (1878-1941). Contribution to the 70th death anniversary of the important Czech medal designer and sculptor.

Pages 41-46
Citation BOHÁČ, Jiří. Zlaté ražby Josefa Šejnosta (1878-1941). K 70. výročí úmrtí významného českého medailéra a sochaře. / Gold medals by Josef Šejnost (1878-1941). Contribution to the 70th death anniversary of the important Czech medal designer and sculptor. Numismatické listy Prague: National Museum, 2011, 66(1), 41-46. ISSN 0029-6074. Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/nl/66-11/zlate-razby-josefa-sejnosta-1878-1941-k-70-vyroci-umrti-vyznamneho-ceskeho-medailera-a-sochare-gold-medals-by-josef-sejnost-1878-1941-contribution-to-the-70th-death-anniversary-of-the-important-czech-medal-designer-and-sculptor
Numismatické listy | 2011/66/1

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím