Zlaté ražby Josefa Šejnosta (1878-1941). K 70. výročí úmrtí významného českého medailéra a sochaře. / Gold medals by Josef Šejnost (1878-1941). Contribution to the 70th death anniversary of the important Czech medal designer and sculptor.

Pages 41-46
Numismatické listy | 2011/66/1

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím