Dvě neznámé opisové varianty pražského groše Václava II. / Two unknown varieties of the Prague grossi struck under Wenceslas II differing in their marginal legends.

Stránky 9-12
Citace HÁNA, Jiří. Dvě neznámé opisové varianty pražského groše Václava II. / Two unknown varieties of the Prague grossi struck under Wenceslas II differing in their marginal legends. Numismatické listy Praha: Národní muzeum, 2011, 66(1), 9-12. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/66-11/dve-nezname-opisove-varianty-prazskeho-grose-vaclava-ii-two-unknown-varieties-of-the-prague-grossi-struck-under-wenceslas-ii-differing-in-their-marginal-legends
Numismatické listy | 2011/66/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím