Doplněk k nálezu pražských grošů v Náchodě z roku 1928 / Addition to the find of Prague grossi from Náchod (in 1928).

Stránky 13-16
Citace BRÁDLE, Vojtěch . Doplněk k nálezu pražských grošů v Náchodě z roku 1928 / Addition to the find of Prague grossi from Náchod (in 1928). Numismatické listy Praha: Národní muzeum, 2011, 66(1), 13-16. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/66-11/doplnek-k-nalezu-prazskych-grosu-v-nachode-z-roku-1928-addition-to-the-find-of-prague-grossi-from-nachod-in-1928
Numismatické listy | 2011/66/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím