Nepublikovaný typ jihobavorského keltského 1/4statéru ze sbírky numismatického oddělení Národního muzea / Unpublished type of the south Bavarian Celtic 1 stater from the numismatic department of the National Museum.

Stránky 3-8
Citace MILITKÝ, Jiří. Nepublikovaný typ jihobavorského keltského 1/4statéru ze sbírky numismatického oddělení Národního muzea / Unpublished type of the south Bavarian Celtic 1 stater from the numismatic department of the National Museum. Numismatické listy Praha: Národní muzeum, 2011, 66(1), 3-8. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/66-11/nepublikovany-typ-jihobavorskeho-keltskeho-1-4stateru-ze-sbirky-numismatickeho-oddeleni-narodniho-muzea-unpublished-type-of-the-south-bavarian-celtic-1-stater-from-the-numismatic-department-of-the-national-museum
Numismatické listy | 2011/66/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím