Správa královských financí ve středověku. Několik poznámek k době poděbradské. / Administration of royal finance in the Middle Ages. Some remarks on the George of Poděbrady era.

Stránky 17-26
Citace BOUBLÍK, Jan. Správa královských financí ve středověku. Několik poznámek k době poděbradské. / Administration of royal finance in the Middle Ages. Some remarks on the George of Poděbrady era. Numismatické listy Praha: Národní muzeum, 2011, 66(1), 17-26. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/66-11/sprava-kralovskych-financi-ve-stredoveku-nekolik-poznamek-k-dobe-podebradske-administration-of-royal-finance-in-the-middle-ages-some-remarks-on-the-george-of-podebrady-era
Numismatické listy | 2011/66/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím