Tři nepublikované varianty bílých peněz Ferdinanda I. z kutnohorské mincovny. / Three unpublished varieties of the white coins struck under Ferdinand I in the Kuttenberg mint.

Stránky 65-68
Citace HÁNA, Jiří. Tři nepublikované varianty bílých peněz Ferdinanda I. z kutnohorské mincovny. / Three unpublished varieties of the white coins struck under Ferdinand I in the Kuttenberg mint. . Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2010, 65(2), 65-68. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/65-2/tri-nepublikovane-varianty-bilych-penez-ferdinanda-i-z-kutnohorske-mincovny-three-unpublished-varieties-of-the-white-coins-struck-under-ferdinand-i-in-the-kuttenberg-mint
Numismatické listy | 2010/65/2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím