Nepopsaná varianta pražského groše Ferdinanda I. s letopočtem 1542 z kutnohorské mincovny. / An unknown variety of the Prague grossus struck under Ferdinand I dated in 1542 and struck in the Kuttenberg mint.

Stránky 69-71
Citace RICHTERA, Lukáš. Nepopsaná varianta pražského groše Ferdinanda I. s letopočtem 1542 z kutnohorské mincovny. / An unknown variety of the Prague grossus struck under Ferdinand I dated in 1542 and struck in the Kuttenberg mint. . Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2010, 65(2), 69-71. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/65-2/nepopsana-varianta-prazskeho-grose-ferdinanda-i-s-letopoctem-1542-z-kutnohorske-mincovny-an-unknown-variety-of-the-prague-grossus-struck-under-ferdinand-i-dated-in-1542-and-struck-in-the-kuttenberg-mint
Numismatické listy | 2010/65/2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím