Neznámé typy českých velkých brakteátů ze soukromých sbírek. / Unknown types of the large Bohemian bracteates from private collections.

Stránky 59-64
Citace POLANSKÝ, Luboš, ZAORAL, Roman a SCHNEIDER, Petr . Neznámé typy českých velkých brakteátů ze soukromých sbírek. / Unknown types of the large Bohemian bracteates from private collections. . Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2010, 65(2), 59-64. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/65-2/nezname-typy-ceskych-velkych-brakteatu-ze-soukromych-sbirek-unknown-types-of-the-large-bohemian-bracteates-from-private-collections
Numismatické listy | 2010/65/2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím