Nejstarší český denár se jménem sv. Václava v opise. Příspěvek k přidělení a dataci denáru Cach 320. / The oldest Bohemian denier with the name of St. Wenceslas. Contribution to the classification and dating of the denier Cach no. 320.

Stránky 51-58
Citace VIDEMAN, Jan a BORECKÝ, Ladislav. Nejstarší český denár se jménem sv. Václava v opise. Příspěvek k přidělení a dataci denáru Cach 320. / The oldest Bohemian denier with the name of St. Wenceslas. Contribution to the classification and dating of the denier Cach no. 320. . Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2010, 65(2), 51-58. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/65-2/nejstarsi-cesky-denar-se-jmenem-sv-vaclava-v-opise-prispevek-k-prideleni-a-dataci-denaru-cach-320-the-oldest-bohemian-denier-with-the-name-of-st-wenceslas-contribution-to-the-classification-and-dating-of-the-denier-cach-no-320
Numismatické listy | 2010/65/2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím