Nejstarší český denár se jménem sv. Václava v opise. Příspěvek k přidělení a dataci denáru Cach 320. / The oldest Bohemian denier with the name of St. Wenceslas. Contribution to the classification and dating of the denier Cach no. 320.

Pages 51-58
Numismatické listy | 2010/65/2

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím