Vojenská známka z počátku 19. století? / Military token dated back to the beginning of the 19th century?

Stránky 115-116
Citace CAJTHAML, Marek . Vojenská známka z počátku 19. století? / Military token dated back to the beginning of the 19th century?. Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2009, 64(3), 115-116. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/64-3/vojenska-znamka-z-pocatku-19-stoleti-military-token-dated-back-to-the-beginning-of-the-19th-century
Numismatické listy | 2009/64/3

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím