Neznámá peněžní poukázka ze Žebráku. / An unknown money-order from Žebrák.

Stránky 117-118
Citace GARKISCH, Miloš. Neznámá peněžní poukázka ze Žebráku. / An unknown money-order from Žebrák. Numismatické listy Praha: Národní muzeum, 2009, 64(3), 117-118. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/64-3/neznama-penezni-poukazka-ze-zebraku-an-unknown-money-order-from-zebrak
Numismatické listy | 2009/64/3

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím