Dvě dosud nepublikované slezské ražby Leopolda I. / Two unpublished Silesian coins struck under Leopold I

Stránky 108-114
Citace VOJTÍŠEK, Pavel. Dvě dosud nepublikované slezské ražby Leopolda I. / Two unpublished Silesian coins struck under Leopold I. Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2009, 64(3), 108-114. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/64-3/dve-dosud-nepublikovane-slezske-razby-leopolda-i-two-unpublished-silesian-coins-struck-under-leopold-i
Numismatické listy | 2009/64/3

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím