Slovensko má eurá. / Slovakia introduced euros.

Stránky 119-123
Citace KAMHALOVÁ, Magdaléna. Slovensko má eurá. / Slovakia introduced euros. Numismatické listy Praha: Národní muzeum, 2009, 64(3), 119-123. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/64-3/slovensko-ma-eura-slovakia-introduced-euros
Numismatické listy | 2009/64/3

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím