Medailér Josef Hvozdenský, jeden z nejvýznamnějších tvůrců moderní české plastiky. / Josef Hvozdenský, the medal maker, one of the most important artists of the Czech modern sculpture.

Stránky 124-125
Citace CAJTHAML, Marek . Medailér Josef Hvozdenský, jeden z nejvýznamnějších tvůrců moderní české plastiky. / Josef Hvozdenský, the medal maker, one of the most important artists of the Czech modern sculpture. Numismatické listy Praha: Národní muzeum, 2009, 64(3), 124-125. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/64-3/medailer-josef-hvozdensky-jeden-z-nejvyznamnejsich-tvurcu-moderni-ceske-plastiky-josef-hvozdensky-the-medal-maker-one-of-the-most-important-artists-of-the-czech-modern-sculpture
Numismatické listy | 2009/64/3

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím