Neznámý nález bavorských denárů z 10. století ze Sběře (okr. Jičín). / Unknown find of the Bavarian denarii of the 10th century discovered in Sběř (Jičín district).

Stránky 101-107
Citace LUKAS, Jiří . Neznámý nález bavorských denárů z 10. století ze Sběře (okr. Jičín). / Unknown find of the Bavarian denarii of the 10th century discovered in Sběř (Jičín district). Numismatické listy Praha: Národní muzeum, 2009, 64(3), 101-107. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/64-3/neznamy-nalez-bavorskych-denaru-z-10-stoleti-ze-sbere-okr-jicin-unknown-find-of-the-bavarian-denarii-of-the-10th-century-discovered-in-sber-jicin-district
Numismatické listy | 2009/64/3

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím