2009 /64/1

ISSN: 0029-6074
Vedoucí redaktor: PhDr. Luboš Polanský