2009/64/1

ISSN : 0029-6074
Vedoucí redaktor : PhDr. Luboš Polanský