Informace: XIV. mezinárodní numismatický kongres 31.8.-4.9.2009, Glasgow.

Stránky 47
Citace ZAORAL, Roman. Informace: XIV. mezinárodní numismatický kongres 31.8.-4.9.2009, Glasgow. Numismatické listy Praha: Národní muzeum, 2009, 64(1), 47. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/64-1/informace-xiv-mezinarodni-numismaticky-kongres-318-492009-glasgow
Numismatické listy | 2009/64/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím