Unikátní neznačený českobudějovický třicetikrejcar 1569. Praha a České Budějovice - ještě k přidělení neznačených ražeb z let 1568-1570 z razidel Nikla Milicze. / A unique unmarked thirty kreuzer coin from Budweis, 1569.

Stránky 12-33
Citace SMĚLÝ, Tomáš. Unikátní neznačený českobudějovický třicetikrejcar 1569. Praha a České Budějovice - ještě k přidělení neznačených ražeb z let 1568-1570 z razidel Nikla Milicze. / A unique unmarked thirty kreuzer coin from Budweis, 1569. Numismatické listy Praha: Národní muzeum, 2009, 64(1), 12-33. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/64-1/unikatni-neznaceny-ceskobudejovicky-tricetikrejcar-1569-praha-a-ceske-budejovice-jeste-k-prideleni-neznacenych-razeb-z-let-1568-1570-z-razidel-nikla-milicze-a-unique-unmarked-thirty-kreuzer-coin-from-budweis-1569
Numismatické listy | 2009/64/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím