Pražský groš Jana Lucemburského s chybným opisem. / One Prague grossus with errorneus marginal legend struck under John of Luxembourg.

Stránky 117-119
Citace PINTA, Václav. Pražský groš Jana Lucemburského s chybným opisem. / One Prague grossus with errorneus marginal legend struck under John of Luxembourg. Numismatické listy Praha: Národní muzeum, 2008, 63(3), 117-119. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/63-3/prazsky-gros-jana-lucemburskeho-s-chybnym-opisem-one-prague-grossus-with-errorneus-marginal-legend-struck-under-john-of-luxembourg
Numismatické listy | 2008/63/3

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím