Denárové ražby z hradiště Staré zámky v Brně-Líšni a nedalekých Velatic. / Denarii found at the hill fort in Staré zámky (Brno-Líšeň) and in the closely located Velatice.

Stránky 103-116
Citace POLANSKÝ, Luboš a SLÁMA, Jiří . Denárové ražby z hradiště Staré zámky v Brně-Líšni a nedalekých Velatic. / Denarii found at the hill fort in Staré zámky (Brno-Líšeň) and in the closely located Velatice. Numismatické listy Praha: Národní muzeum, 2008, 63(3), 103-116. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/63-3/denarove-razby-z-hradiste-stare-zamky-v-brne-lisni-a-nedalekych-velatic-denarii-found-at-the-hill-fort-in-stare-zamky-brno-lisen-and-in-the-closely-located-velatice
Numismatické listy | 2008/63/3

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím