Chebský půlfenik. / A half-pfennig struck in Cheb (Eger).

Stránky 120-121
Citace HARANT, Tomáš. Chebský půlfenik. / A half-pfennig struck in Cheb (Eger). Numismatické listy Praha: Národní muzeum, 2008, 63(3), 120-121. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/63-3/chebsky-pulfenik-a-half-pfennig-struck-in-cheb-eger
Numismatické listy | 2008/63/3

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím